Zakup projektora
Informacje

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie serdecznie dziękują Radnemu Gminy Sierakowice, panu Mariuszowi Labuda za okazane wsparcie finansowe w postaci zakupu projektora Maxell z akcesoriami. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...

wtedy proste - DZIĘKUJEMY- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

Praca szkoły od 19 kwietnia br.
Informacje

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że zgodnie z decyzją rządu:
od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.:
?? oddziały przedszkolne - przychodzą do szkoły zgodnie z planem,
?? klasy I - VIII - nie przychodzą do szkoły i pracują zdalnie z domu.
Szczegółowe informacje udostępniane będą rodzicom poprzez e-dziennik.

 

Kontynuacja nauki zdalnej
Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że zgodnie z decyzją rządu do 18 kwietnia 2021 r. przedłużone zostają obowiązujące obostrzenia, w tym ograniczenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych.  

W związku z tym wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje udostępniane będą rodzicom poprzez e-dziennik.

Życzenia Wielkanocne

Pierwszy Dzień Wiosny
Wydarzenia

Pierwszy dzień wiosny w klasach I- III

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Ten dzień w społeczności uczniowskiej jest obchodzony jako dzień wagarowicza. W naszej szkole od lat jest to dzień samorządności. Uczniowie na kilka godzin przejmują „władzę” w szkole, prowadzą lekcje, organizują zabawy i wiosenne turnieje. W tym roku musieliśmy zmienić tradycję i inaczej zaplanować ten dzień .

            Mały samorząd szkolny zainicjował akcję „Tropimy wiosnę i swoje talenty”. Na wybranych godzinach zamiast lekcji on line uczniowie klas I -III „uzbrojeni” w aparaty fotograficzne ruszyli w teren na poszukiwanie wiosny. Ze zdjęć wykonanych przez małych tropicieli powstała prezentacja, którą można obejrzeć tutaj. Trzeba przyznać, że mali poszukiwacze wiosny, spisali się na medal i wytropili w Lisich Jamach panią wiosnę.

            Na kolejnej lekcji uczniowie przygotowywali prezentację swoich talentów i zainteresowań. Część nagrała filmiki, inni przygotowali prezentację w formie plakatów. Tutaj znajduje się link do filmików.

Materiały zebrała i opracowała p. H. Winczewska, która opiekuje się małym samorządem.


NAUKA ZDALNA OD 29.03.2021 R.
Informacje

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje że na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

Wszystkie zajęcia od klas "0" do VIII będą realizowane zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje udostępniane będą rodzicom poprzez e-dziennik.

 

Praca szkoły od 22 marca br.
Informacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. -

od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.:

- oddziały przedszkolne - przychodzą do szkoły zgodnie z planem,

- klasy I - VIII - nie przychodzą do szkoły i pracują zdalnie z domu.

Szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco rodzicom poprzez e-dziennik.

Praca szkoły od 15 marca 2021 r.
Informacje

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r.  organizacja pracy szkoły będzie wyglądać następująco:

 - oddziały przedszkolnenauczanie stacjonarne w szkole

 - klasy I – IIInauczanie hybrydowe, według poniższego harmonogramu:

- klasy IV – VIIInauczanie zdalne w domu na dotychczasowych zasadach

Szczegółowe informacje rodzicom i uczniom będą przekazywane na bieżąco poprzez e -dziennik.

Dodatkowo przypominam!

Dzień 19 marca 2021 r. (piątek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019