REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ DO KLASY I w roku szk. 2021/2022
Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, iż od 01 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy tutejszej szkole.

Zasady rekrutacji określa regulamin umieszczony poniżej. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (58) 684 68 09 lub w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania stosownych wniosków upływa 12 marca 2021 r. do godz. 14:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oddziały przedszkolne

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach na rok szkolny 2021 - 2022

Załącznik nr 1 -Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla „4-6 latków” w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021-2022

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dla 3-5 latków przy Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach w roku szkolnym 2021-2022

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dla 6 latków przy Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach w roku szkolnym 2021-2022

Wzór 1A - Oświadczenie o wychowaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Wzór 1B - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Wzór 1C - Informacja o rodzeństwie kandydata

Wzór 1D - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

Wzór 1E - Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Klasa I

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach

Załącznik nr 2 - Wniosek dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wzór 1C - Informacja o rodzeństwie kandydata

Wzór 1D - Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły

Wzór 1F - Oświadczenia
Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019