Instytucje oferujące wsparcie

 

WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ
O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 

 

L.P.

NAZWA INSTYTUCJI

NUMER TELEFONU

1.

Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach

(58) 685 69 00

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

609 180 881

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

(58) 681 93 92

4.

Sąd Rejonowy w Kartuzach

(58) 694 94 09

5.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach

(58) 684 02 19

6.

Komisariat Policji w Sierakowicach

(58) 685 21 50

7.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

(58) 685 33 20

8.

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

(58) 685 22 22

9.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

(58) 736 63 74

10.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żukowie

(58) 694 42 22

11.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żukowie 

(58) 681 85 74

12.

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Szklanej

(58) 681 91 79

13.

Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice

(58) 681 95 60

14.

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

(58) 694 09 01

15.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Sierakowicach

536 006 810

16.

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego w Sierakowicach

609 180 881

17.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

(58) 522 75 00

 

 


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019